21e Woerkums kampioenschap vis bakken


Het oude vesting- en vissersstadje Woudrichem, veelal ook wel bekend als Woerkum, heeft een rijke historie op het gebied van de riviervisserij. Het stadje heeft dan ook al vanaf 1362 visrechten. Tot begin 1900 bestond de bevolking voor een belangrijk deel uit vissers. Zij gingen met hun zalmschouwen de rivieren op en visten er ondermeer op zalmen, finten en paling.

Mede door de vervuiling, verdwenen de zalmen uit de rivieren. Voor Woudrichem betekende dit het definitieve einde van de riviervisserij. Ondanks dat de visserijtijd veelal een armoedige tijd was, zijn de herinneringen aan deze tijd meer dan goud waard.

Stichting Festival Comité Woudrichem - 2017


Als herinnering aan de visserijtijd van het stadje, wordt jaarlijks op Hemelvaartsdag het Woerkums kampioenschap vis bakken gehouden. Dit als onderdeel van het jaarlijkse Festival Weekend. Het kampioenschap is een landelijk uniek evenement en trekt dan ook jaarlijks duizenden bezoekers uit het gehele land.

Het kampioenschap wordt gehouden in één van de mooiste straten van het stadje, met als vaste decoratie de vele fraaie monumentale panden. Aan het kampioenschap nemen jaarlijks ruim 30 amateur visbakkers deel, zowel uit Woudrichem als de weide regio. Op Hemelvaartsdag is de bijzondere sfeer van het Woerkumse visserijverleden dan ook één dag terug in het heden.D
e deelnemers, zowel mannen als vrouwen, zijn gekleed in visserstenue en versieren hun bakstands met visnetten als allerlei andere attributen uit de visserijtijd. Sommige stands zijn als het ware een echt  miniatuurmuseum. Er zijn diverse deelnemers die voor het bakken van de vis gebruik van een nostalgisch houtkacheltje met een stalen bakpan, het vuurduveltje genaamd, net zoals de vissers dit vroeger ook deden.

Tijdens het kampioenschap bakken de deelnemers permanent verse vis, zijnde rode poon en zalm. Naast de keuring door de jury, is er ook voor het publiek volop gelegenheid om te proeven van lekkere vers gebakken vis.
Voorafgaande aan het  kampioenschap is er op de historische Hoogstraat  volop bedrijvigheid. De vele bakstands worden ingericht, de visnetten opgehangen en er wordt alvast hout gehakt voor de houtkacheltjes. Ook de eerste bezoekers zijn er elk jaar al vroeg bij, want het zien van de voorbereidingen geeft alleen al het gevoel terug te zijn in de visserijtijd.

Nadat de baktoestellen op temperatuur zijn gebracht gaat om 12.00 uur de eerste vis in de pan voor het proefbakken. Tijdens het proefbakken gaan de deelnemers zeer gemoedelijk met elkaar om. Men geeft advies en ook bij een andere deelnemer in de pan kijken is hierbij heel gewoon. Om 12:30 geeft burgemeester Noordergraaf het startsein voor het 21e Woerkums kampioenschap vis bakken.


T
ijdens het kampioenschap wordt er op verschillende lokaties afwisselend opgetreden door vijf visserskoren. Met hun uitgebreide repertoire weten zij het publiek er elk jaar toe te bewegen de liederen massaal mee te zingen.  

Terwijl de vis in de olie bruin ligt te bakken en de visserskoren hun liederen ten gehore brengen, weten de deelnemers het publiek ook te vermaken met de meest mooie verhalen. Ook zijn er demonstraties door enkele met de visserij verweven ambachten,  zoals een nettenboeter, een zeilmaker en een ambachtelijke smederij.D
e deelnemers gaat het in de eerste plaats vooral om de bijzondere sfeer tijdens het kampioenschap, maar menigeen heeft wel de stille hoop ooit een keer kampioen te worden. Het is echter de uit zes fijnproevers bestaande jury die hierover uiteindelijk beslist.

De jury keurt de door de deelnemers gebakken rode poon en zalm op vier onderdelen, zijnde kleur, gaarheid, smaak en algehele kwaliteit. De deelnemer of het deelnemende team die uiteindelijk het hoogste aantal punten heeft behaald, wordt uiteindelijk uitgeroepen tot de 21e Woerkums kampioen vis bakken 2017. De puntentelling en daarmee de uitslag worden rond 17: 30 verwacht.
de sfeer van het visserijverleden voor 1 dag terug in het heden!
WYSIWYG Web Builder